Tuesday, August 4, 2009

Kinatur 2009 dag 6, torsdag 23. juli

En ny dag og en ny gammel hage! Zhuozhengyuan er en hage med store områder med lotus.

A new day and a new old garden. The garden of Zhuozhengyuan has large areas with lotus plants.

Etter hagen besøkte vi en silkefabrikk hvor vi fikk en introduksjon til hvordan silke produseres. Vi fikk også se vevemaskinene hvor nydelige silkestoffer ble vevd.

After the visit to the garden we went to a factory producing silk. We also got to se the production of silk fabrics.

Etter en liten tur med båt på en av de mange vannveiene i Suzhou, besøkte vi broderiinstituttet i Suzhou. Der bruker studenter 5 år på å sette seg inn i silkebroderikunsten. Der så vi mange nydelige broderier, både ensidige, tosidige (med to like og speilvendte sider) og ett hvor for og bakside var ulike! Det siste var laget i en teknikk som bare 50 personer kunne – ikke mange når du tenker på hvor mange som bor i Kina!

After a small trip by boat on one of the many canals of Suzhou we went to the Embroidery Institute of Suzhou. There the students spend 5 years to learn the art of silk embroidery. They had lots of wonderful embroideries, one sided, double-sided (mirror images) and one where the front and backside were different! The later made using a technique only 50 persons mastered – not many considering how many there are living in China!

På kvelden gikk vi på nattoget til Beijing.

At night we embarked the night train for Beijing.

No comments: