Saturday, April 17, 2010

Ny teknikk

Tester skyggestrikk og har følelsen av å ha fått en ny "dille". Har så langt laget to lapper etter mønsteret "Missing Police Box" (aka TARDIS) av Irina og holder på med en Darlek. Bilde og link til mønsteret til den siste kommer senere.

English summary
Testing illusion/shadow knit - and liking it.

Monday, April 5, 2010

Planetjakt

Merkur er vanskelig å få øye på når man bor på nesten 70 grader nord. Den er stortsett for nær sola til å fortsatt være oppe når det er mørkt nok til å se den. Og ligger forholdene til rette, er det fort overskyet. Men nå kan den sees noen dager, den er oppe når det er relativt mørkt, og det er meldt klarvære noen dager til. Og man kan bruke Venus til å finne Merkur.

To night I was planet hunting. Mercury is hard to spot at 70 degrees north; it is seldom up when it is dark enough to see it. But for some days it will be visible and easilly found with the aid of Venus.

Venus blir først synlig, men etterhvert dukker også Merkur fram i nitiden. Her er også DY254 eller SK4576 blitt med.

Venus is spotted first, then Mercury, joined by DY254 or SK4576 (flights).

Litt senere er det lettere å se begge planetene, se på bildet i stor størrelse.

Later both planets are more easilly spotted at least if you look at the large version of the photo.

Senere, like før Venus dukker ned bak fjellene, er det ikke noe tvil!

Later, just as Venus is about to go behind the mountains, there is no doubt.

For de som ønsker å jakte litt selv: Mars og Saturn er også synlig nå, fram til natta blir for lys til å se dem. Bare Jupiter gjemmer seg.

If you want to hunt for planets yourself thes days; Mars and Saturn are also visible now only Jupiter is hiding.Speilrefleks - trenger et speilreflekskamera hvis jeg skal fortsette slik.
I DO need a better camera