Monday, August 31, 2009

Mønster til den kinesiske dragen

-Er nå tilgjengelig på engelsk her.

English
The pattern for the Chinese dragon is now available here.

Saturday, August 29, 2009

Kinesisk drage

Hils på min nye drage, en kinesisk drage. Den skulle egentlig være en Total solformørkelsesdrage, men det dukket opp en annen drage som ville være det. Så denne ble en kinesisk drage i stedet. Mønsteret kommer så snart jeg har ordnet med bildene som skal følge med.

English summary
Say hello to my new dragon, a Chinese dragon. It was supposed to be a Total Solar Eclipse Dragon, but another dragon appeared telling he wanted to be the Total Solar Eclipse Dragon. So, this one became a Chinese dragon. The pattern will be available as soon as I have added the photos needed.

Wednesday, August 19, 2009

Flamencosjal ferdig

Da er flamencosjalet ferdig. Melanie Gibbons har laget mønsteret, og jeg strikket det i Kauni.

English summary
My Flamenco stole is done.
Design: Melanie Gibbons
Yarn: Kauni

Friday, August 7, 2009

Lek med farger

TattingChic viste for en stund siden en ny måte å "gå ut" av en omgang vha en ring (uten å kutte tråden) i en farge selv om du bruker to farger på prosjektet, etter ide fra Martha Ess. Dette ga meg ideen til en fargekombinasjon for norske minidrager: alle ringene på vingene i samme farge, buene i en annen. Denne sorte og røde dragen var andre forsøk (første var en blå drage jeg laget for en stund siden).

TattingChic showed us earlier a new way of climbing out of a row through a single colour ring even though you use two colours. This gave me an idea on a colour combination for my Minor Norwegian Dragons. This black and red was the second go (the first was a blue dragon I made a while ago).

Dragen er tenkt laget av enskyttelsplitringer (ESplR), men noen (husker ikke hvem, beklager) brukte vanlige splitringer og hadde to farger på ringene langs hale, rygg og hals. Denne rosa og grønne dragen begynte jeg på under flyturen over til Kina, og gjorde den ferdig på den Kinesiske mur. Her har jeg brukt en farge på ringene på vingene i tillegg til to farger på ringene på halen, ryggen og halsen.

Originally the pattern of the dragon calls for single shuttle splitrings (SSSR) but someone (don't remember who, sorry!) made the dragon using ordinary splitrings and two colours on the rings of the tail, back and neck. I stated this pink and green dragon on the flight to China and finished tatting it on the Great Wall of China. Here I used one colour on the rings of the wings in addition to two colours on the rings of the tail, back and neck.

Hvordan får man så en farge på ringen uten å kutte tråden? Jo, ved å bruke ESplR, med begge trådene som skytteltråd i den første delen av ringen (se denne posten til TattingChic for detaljer). Så; hvorfor ikke bruke teknikken på ringene på halen, ryggen og kroppen? Som tenkt så gjort, og her er resultatet i grått og rosa. Jeg vurderte å justere antall ringer for å få samme farge på haletippen og hodet. En annen mulighet er å bruke to farger på hodet og haletippen.

Then, how do you climb out of a two colour row with only one colour showing on the ring? You use SSSR and carry both threads as the core thread for the first part of the ring (see this post by TattingChic for details). Now; why not use this for the SSSR of the tail, head and neck? I just had to try and this is the result in grey and pink. I considered adjusting the number of rings to get the same colour on the tip of the tail and the head. Another possibility is to use two colours on the tip of the tail and the head.

Takk TattingChic og Martha for å komme opp med denne teknikken!

Thank you TattingChic and Martha for presenting this technique!

Kinatur 2009 dag 8 og 9, lørdag 25. og søndag 26. juli.

Siden vi gikk glipp av Den Forbudte By dagen før, ble det en tidlig start på denne siste dagen i Kina. Det regnet dagen før da vi var ved byen, denne dagen var det strålende solskinn. Skulle gjerne brukt mer tid der inne! Etter Den Forbudte By ble det en tur innom Himmelens Tempel og parken rundt hvor magge kinesere drev med fysisk fostring.

As we missed the Forbidden City the day before we got up early at the last day of China. It was raining the day before but this day it was bright sunshine. I'd love to spend more time there! After the Forbidden City we went to the Temple of Heaven and the park where a lot of people were exercising.

Etter lunsj dro vi til den Kinesiske mur. Magen min hadde slått seg vrang så jeg slo meg ned ved det første vakttårnet og slo litt nupereller i stedet for å gå langs muren. Etter besøket på muren dro jeg tilbake til hotellet – stolte ikke helt på at magen ville oppføre seg.

After lunch we went to the Great Wall of China. As my stomach was a bit upset, I sat down at the first tower to do some tatting, rather than walking along the wall. After the visit to the Wall, I went back to the hotel, not trusting my stomach.

Neste dag var det opp tidlig og av gårde til flyplassen. Vel 18 timer senere var jeg hjemme i Tromsø igjen. Lyse netter gjorde det nesten litt for lett å snu døgnet tilbake.

The next day we got up early to get to the airport in time. A bit more than 18 hour later I landed in Tromsø. The bright nights made it easy to turn back to Norwegian time.

Det var en flott tur og jeg drar gjerne tilbake til Kina igjen – og; jeg vil se flere totale solformørkelser!

The trip to China was great, I'd love to og back – and; I'll aim for more total solar eclipses!

Thursday, August 6, 2009

Kinatur 2009 dag 7, fredag 24. juli

Vi ankom Beijing tidlig på morgenen og etter frokost på hotellet dro vi til den Himmelske Freds Plass.

We arrived at Beijing early in the morning and had breakfast at the hotel before visiting the Tiananmen Square.

Vi skulle innom den Forbudte by, men noe krøll med hotellet gjorde at vi var blitt forsinket og rakk den ikke den dagen. Men vi besøkte den gamle bydelen med mange flotte små hus.

We were to visit the Forbidden City, but some confusion at the hotel delayed us and made us miss it that day. But we visited the old part of Beijing with a lot of nice small houses.

Og vi fikk en tur innom Beijing operaen. Jeg hadde en gryende hodepine og stod over forestillingen, og drakk en nydelig kopp med krysantemum te i stedet.

And we visited the Beijing Opera. As I had a head ace I did not feel like seing the show but had a nice cup of tea instead.

Tuesday, August 4, 2009

Kinatur 2009 dag 6, torsdag 23. juli

En ny dag og en ny gammel hage! Zhuozhengyuan er en hage med store områder med lotus.

A new day and a new old garden. The garden of Zhuozhengyuan has large areas with lotus plants.

Etter hagen besøkte vi en silkefabrikk hvor vi fikk en introduksjon til hvordan silke produseres. Vi fikk også se vevemaskinene hvor nydelige silkestoffer ble vevd.

After the visit to the garden we went to a factory producing silk. We also got to se the production of silk fabrics.

Etter en liten tur med båt på en av de mange vannveiene i Suzhou, besøkte vi broderiinstituttet i Suzhou. Der bruker studenter 5 år på å sette seg inn i silkebroderikunsten. Der så vi mange nydelige broderier, både ensidige, tosidige (med to like og speilvendte sider) og ett hvor for og bakside var ulike! Det siste var laget i en teknikk som bare 50 personer kunne – ikke mange når du tenker på hvor mange som bor i Kina!

After a small trip by boat on one of the many canals of Suzhou we went to the Embroidery Institute of Suzhou. There the students spend 5 years to learn the art of silk embroidery. They had lots of wonderful embroideries, one sided, double-sided (mirror images) and one where the front and backside were different! The later made using a technique only 50 persons mastered – not many considering how many there are living in China!

På kvelden gikk vi på nattoget til Beijing.

At night we embarked the night train for Beijing.

Sunday, August 2, 2009

Kinatur 2009 dag 5, onsdag 22. juli

Advarsel: Lang post
Warning: Long post

Dette er dagen som er grunnen til at jeg dro til Kina: dagen med den lengste totale solformørkelsen i dette århundret.

This day is the reason for me going to China: the day with the longest lasting total solar eclipse in this century.

Dagen begynte tidlig på morgenen (eller sent på natten alt etter hvordan man regner). Vi forlot hotellet kl 03.00 og reiste 1,5 timer med buss opp i fjellene. Turen begynte i tett mørke opplyst av lynglimt. I demringen kjørte bussen langs sikksakk veier opp i fjellene. De tre første bussene som var på plass på toppen, var de tre gruppene som reiste med Mitt Kina – her skulle man få med seg hele formørkelsen!

The day started early in the morning (or late at night depending on how you count). We left the hotel at 03.00 and went by bus for 1.5 hours to the mountains. The trip started in a cloudy darkness lit by lightning. At dawn the bus were going up the mountain by zigzag roads. The first 3 busses arriving at the site were 3 parties travelling with Mitt Kina – no part of the eclipse were to be missed!


Observasjonsstedet var ved Tianhuangping kraftstasjonen, ca 900 meter over havet og bare de 3-4000 som hadde reservert plasser fikk komme fram til demningen. Sola sto opp dekket av tykke skyer slik at vi ikke kunne se den. Men, erfarne med skiftende værforhold som nordlendinger er, visste vi det var håp så lenge formørkelsen ikke var over.

The observing site was a dam by the Tianhuangping power plant, about 900 metres above sea level. Only 3-4000 people with reservations were allowed to enter the area. The Sun rose without being seen due to a thick layer of cloud. But, when living in the shifting weather of Northern-Norway, you know that there is hope as long as the eclipse was not done.

Demningen er på toppen av et fjell og vi var tildelt et område på vestsiden av vannet, med utsikt mot øst. Demningen var også et feriested og et kjekt sted å være over lengre tid. Og, skal man observere en solformørkelse, tar det flere timer.

The dam is at the top of the mountain, and we were allocated to an area at the west side of the lake, looking east. The dam is also a holiday resort and a nice place to stay when staying for a longer period. And if you want to observe the entire eclipse you need hours.

Utover morgenen lettet skydekket litt og vi fikk med oss første kontakt mellom sola og månen ca kl 08.30 på morgenen. Skydekket varierte utover morgenen og det var fortsatt usikkert om vi ville få se totalfasen.

As the morning progressed the layer of clouds got thinner and we could see the first contact between the Moon and the Sun at about 08.30 in the morning. The layer of clouds was shifting all morning and no one knew if we would be able to observe the total phase.

I Tromsø er vi vant med at sola og månen beveger seg vestover på himmelen etter hvert som dagen går. I Kina gikk sola brattere opp, nesten loddrett. Etter hvert som solen steg høyere opp på himmelen, kom månen den i møte ovenfra. Først var den synlig kun som et lite hakk i kanten på sola, men etter hvert ble sola til et lysende smil på himmelen – nesten som smilet til Cheshire-katten i Alice i eventyrland.

In Tromsø the Sun moves from east towards west, not changing its height that much during one hour. In China the Sun moved along a steeper path, almost vertical. And as the Sun rose in the sky the Moon descended down to meet it. First we saw the Moon as a small notch at the top of the Sun. Later the sun was only a shining smile in the sky – like the smile left by the Cheshire Cat in Alice in Wonderland.

Omtrent en time etter første kontakt, trådte månen fram som en sort skive som gle ned fra oven, dekket solen og ble omgitt av den hvite koronaen – den magiske totale delen av formørkelsen var i gang. Rundt oss var det masse skyer, men mellom oss og månen og sola var det kun tynne slørskyer! Alle som hadde noe å ta bilder med, fotograferte!

About one hour after first contact, the Moon appeared as a black disc descending from above to cover the sun, a black circle surrounded by the white shining Corona. The magical total phase had begun. All around there were clouds but between us and the Sun and the Moon there was only a thin layer of clouds. Everybody who had something to make photos with, did so!


Etter flere minutter, men akk likevel for kort tid, sluttet den totale delen av formørkelsen i en nydelig diamantring i det noen av solas stråler fant veien gjennom en dal på månen.

The total phase ended after a bit more than 5 minutes, but too soon for my liking. It ended in a lovely ring with diamond as the first rays of the Sun found their ways through a valley.

De siste opp på fjelltoppen var de første til å gå, bare de erfarne formørkelsesobservatørene fortsatte å fotografere helt til månen hadde forlatt solskiva helt. Det var ikke mange bussene igjen på toppen da vi forlot fjellet, og enda var de som var med den aller første bussen ikke kommet ned til bussen enda. Da vi kjørte ned kom vi inn under tykt skydekke igjen. Av de mange millionene i Øst-Kina, var det bare de få tusen som var på fjelltoppen som fikk se månen komme foran sola. De andre fikk bare oppleve mørke midt på dagen.

The last people to arrive at the site were the first to leave. Only the most experienced observers carried on photographing until the entire solar disc was visible again. Not many buses were waiting when we left the mountain, and those who came with the very first bus had still not returned to their bus when we left. When returning back to the low lands again, we came under a thick cloud cover again. The 3-4000 at the mountain were the only ones of several millions that got to see the Moon pass in front of the Sun. The others only got darkness in the middle of the day.

Fulle av inntrykk etter formørkelsen, fikk vi en tur innom en hage med blant annet Bonsai trær før vi sjekket inn på et aldeles nydelig hotell i Suzhou.

Dazed by impressions from the total eclipse we went to another Chinese garden witch had real Bonsai trees, before checking into the hotel in Suzhou.

Her er en artikkel i avisa Nordlys fra formørkelsen.
This link is to a report from the eclipse, printed in a local newspaper.

Saturday, August 1, 2009

Kinatur 2009 dag 4, tirsdag 21. juli

Denne dagen forlot vi Shanghai og dro til landsbyen Zhujiajiao, en gammel by med kryssende vannveier. Her kunne vi shoppe, og se håndverk under utførelse.

This day we left Shanghai and went to the town Zhujiajiao, an old city with water canals. Here we did some shopping and observed some needlework and craft being done.

Deretter dro vi til Hangzhou, tok en liten båttur før vi spiste middag og tok en tidlig kveld. Det blir en veldig tidlig morgen neste dag! :-)

Then we arrived at Hangzhou where we got some sightseeing by boat before dinner and an early night. The next we'll be getting up early – very early! :-)

Kinatur 2009 dag 3, mandag 20. juli

Dagen startet med en tur til Yuyuan-hagen fra Ming-dynastiet. En nydelig hage med trær, stein og hus, en liten labyrint! Skulle gjerne vært lengre i hagen, den hadde mange små detaljer som burde vært studert nærmere.

The second day was started by a trip to the Yuyuan Garden established in the period of the Ming Dynasty. A lovely garden with lots of trees, rocks and houses. I'd love to spend more time in the garden to study all the small details.

Etter hagen dro vi til det tradisjonelle handlestrøket Chenghuangmiao. På kvelden dro de fleste til et akrobatshow med myke, spretne og sterke akrobater og akrobater med god kropps- og tefatkontroll.

After the garden we went to the Chenghuangmiao, a traditional shopping district. In the evening we visited an acrobatic show staring flexible, jumping and strong acrobats with an excellent body and tea-plate control.