Friday, July 31, 2009

Mange masker

Når pinnen er 1,2 meter lang og maskene står tett i kø, da er det mange masker på pinnen. Her er det laaange omganger og det skal strikkes 8 cm!

English summary
The stitchas are packed tight on the 1,2 metre long needle. Lots of stitches and loooong rows! I need to knit 8 cm!

Thursday, July 30, 2009

Kinatur 2009 dag 1 og 2

Vel en uke av årets sommerferie er gått med til en tur til Kina. Turen var en av flere turer arrangert av Mitt Kina i forbindelse med den totale solformørkelsen 22. juli. Her følger den første av flere poster med rapport fra turen.

I spent nine days of this year summer vacation on a trip to China. The trip was one of several arranged by Mitt Kina for the total solar eclipse July 22nd. This is the first of several posts concerning the trip.

Turen startet en lørdag morgen (18. juli) med fly fra Tromsø til Oslo og videre fra Oslo til Helsinki og videre til Shanghai. Reisen tok rundt 18 timer, medregnet flybytter og venting på flyplasser. Fra Pudong-flyplassen, tok vi verdens raskeste maglev tog med en topphastighet på 430 km/t inn til byen.

The trip started early Saturday morning (July 18th) on a flight from Tromsø to Oslo, then from Oslo to Helsinki and onward to Shanghai. It took a good 18 hours counting the flights and waiting at airports. We took the world's fastest maglev train from the airport to Sanghai.

Shanghai er en by med høye bygninger. Før lunsj besøkte vi en av de høye bygningene og fikk en god utsikt utover byen. Vi vandret på Folkets plass og spaserte langs Nanjing. Shanghai er en smule varmere enn Tromsø (2-3 ganger varmere enn det var i Tromsø før jeg dro), så jeg og to andre Tromsøværinger kjølte ned med en is.

Shanghai has a lot of skyscrapers. Before lunch we visited one of those and got a good view of the City. We did some walking in the warm City, on the Peope's Square and the Nanjing street, and me and some others from Tromsø had to cool down by having some ice-cream.

Etter middag dro vi på en båttur på Hangpu-elven. Fortsatt varmt og godt selv om det var natt og mørkt – hvis du kan kalle natten i Shanghai for mørk med alle de opplyste skyskraperne.

After dinner we went on a boat trip at the Hangpu River. Still rather warm even if it was in the dark of night – if you can call the night in Shanghai dark with all the illuminated buildings.

Tuesday, July 14, 2009

Varme dager

Da har vi noen sommer dager her i nord, etter en heller kjølig forsommer. Varmen gjør det mulig å sitte ute og slå nupereller.

English summary

Finally some warm and lazy days after a rather cool summer so far. With the posibility of tatting in outdoors.

Wednesday, July 1, 2009

Ferdig!

Dette skjerfet har vært under produksjon lenge. Det var nesten ferdig en gang, men jeg måtte rekke opp halvparen. Nå er det ferdig!
English summary
This scarf have been in the making a long while. I had to frog half of it he first time it was almost done. Now it is compleed :-)