Sunday, January 25, 2009

Langtidsprosjekt

Etter å ha brukt rosa og grønt til å lage nuperellevideoer (det tar litt tid før de kommer på nett), har jeg masse tykt garn tilovers. Her er et motiv som har ventet en stund på å bli testet. Nå må jeg bare finne ut hva jeg skal bruke det til.

Mønster? Se på bildet og ta det som trening i reproduksjon ;-)

English summary
Having a lot of pink and green thread left from making tatting videos (still in editting mode), I tested a motif waiting to be tested. Now I have to decide what to make.

Pattern? Look at the picture and use it as a lesson in reproduction ;-)

Wednesday, January 21, 2009

Improvisasjoner


Her er en måte å lage egne mønstre på. Det er stor sjanse for at andre har laget tilsvarende før siden de bruker en helt standard ring og bue størrelse. Dragen er kanskje unntaket – men så har jeg det med å se drager overalt ;-)

Formål: lage mønstre som bruker ulike nuperelleteknikker. For å gjøre trådbruken mer tydelig brukes to farger, en for hver skyttel.

Grunnmønster: 4-4-4-4 ringer og 4-4-4-4 buer.

1. Seks ringer, seks buer.
2. Seks ringer, seks buer med hver sing flytende ring
3. Seks ringer, seks buer med hver sin falske ring som igjen har hver sin liten ring
4. Formål: demonstrere hensikten med splitring. Til dette trengs to omganger; første med korte buer og ringer like store som før. 2. omgang består av buer med flytende ringer.
5. Så ringer flytende på splitringer.

Det som mangler på gruppebildet var to splitringøvelser, en med enskyttelsplitringer og en med to skytler. En versjon av den siste men i andre farger er lagt inn på bildet oppe til venstre. Veien fra disse til Ringtrim i midten var kort.

English summary
This is to show how you can make your own patterns. It is a big chance these have been made before as they use standard sized rings and chains. The dragon is an exception to this – but then; I tend to see dragons everywhere ;-)

Motivation for these impositions: make patterns that use different tatting techniques. Two colours are used to make it easier to see the threads from the different shuttles.

Main elements: 4-4-4-4 rings and 4-4-4-4 chains.
1. Six rings, six chains
2. Six rings, six chains with a floating ring each
3. Six rings, six chains with a self closing mock ring carrying a small ring
4. This is made to demonstrate a useful way of using splitrings. Two rows are needed, first with inward facing short chains and rings same size as before, the second is chains with floating rings.
5. Splitrings carrying floating rings.

Missing in the green and pink group are two ring exercises, one using single shuttle splitrings and one using ordinary splitrings. A version in different colours is inlaid at top left. The step was short from the splitring exercises to Ringtrim (whose name translates to "ring exercise").

Saturday, January 17, 2009

Coronation cord

- eller mangel på sådan.

En av leksjonene i nuperelleklassen er er med i på internett hadde Coronation Cord, et bånd med variernde tykkelse, som ett av temaene. Hjemmeleksen den gangen var bl.a. å lage mønster etter et bilde. Siden jeg ikke hadde det båndet brukte jeg en bit sløyfe jeg hadde liggende. Jeg endret mønsteret slik at det ble symmetrisk og ikke kuttet av i ene enden som på originalen.

Her er resultatet. Vet ikke helt hva jeg skal bruke det til.

English summary
One of the home works of last year from the online tatting class was to reproduce a pattern that included some Coronation Cord. As I did not have any Coronation Cord, I decided to use a piece of ribbon I had. I also wanted to make it symmetric.

Monday, January 5, 2009

Hils på Ringtrim!


Jeg vurderer å lage en samling videoer som viser ulike nuperelleteknikker, og lagde i den forbindelse ulike små mønstre som bruker de ulike teknikkene. Mens jeg holdt på med dette, dukket Ringtrim opp. Han er en mikrodrage og er laget av tre-fire ulike typer ringer, avhengig av hvordan man teller. Mønsteret kommer på nuperelle.net etterhvert.

Kameraet mitt sviktet meg i dag, og selv med nyladede batterier, ville det ikke ta mer enn ett bilde. Enten trenger jeg nye batterier eller nytt kamera - det er en stor "fare" for at det blir det siste. I alle fall kan det bli en stund til neste ordentlige bilde kommer.

Englis summary
Meet Ringtrim, a micro dragon! He is made of 3-4 different kinds of rings, depending on how you count. The pattern will appear at nuperelle.net evetually.

Ringtrim is likely to be the last proper photo in a while as my camerea failed me today, refusing to take more than one photo on a freshly charged battery, and I tried both the batteries.

Friday, January 2, 2009

Ferdig og avlevert!

Og den ferske 40-åringen ble fornøyd :-)

English summary
Finished and delivered on time :-)