Sunday, March 28, 2010

Og videre på rad 13

De to siste omgangene burde gå raskt i forhold til omgang 11...

English summary
Onwards on row 13! This and the last row should take lesser time than row 11...

Tilbake på rad 12

For de av dere som følger mitt store reproduksjonsprosjekt: Jeg er tilbake på rad 12! Og, siden jeg alt hadde gjort mye på den, så er jeg over halvveis.

English summary
I'm back at row 12! And have more than half of it done as I had done quite a lot of it before cutting.

Saturday, March 27, 2010

Mellomspill

Trengte en pause fra den store duken og hadde bruk for et par "hvordan" bilder. Dette motivet er fra "the Shuttlebrother"s bok Tatting the Gr-8 Self-Closing Mock Ring, nærmere bestemt motiv 10.

English summary
Needed a break from the reconstruction project and needed a coupple of "how-to" photos. This is Motif 10 from the book Tatting the Gr-8 Self-Closing Mock Ring by the Shuttle Brothers.

Sunday, March 21, 2010

Noen ganger går det galveien

Finner du foskjellen mellom motivet til venstre og det til høyre?

Do you spot the difference between the motif to the left and that to the right?


Feilen på det til høyre og tre til, er årsaken til at jeg nå er tilbake på omgang 11 igjen...

The error on the one to the right and three more, is the reason why I'm back at row 11...

Sunday, March 14, 2010

Saturday, March 6, 2010

Bare vase?

Neida. Når "vasen" strekkes ut blir den som bildet under! Mangler bare tre motiver til, så er omgang 11 ferdig. Så er det bare tre omganger til, så er duken ferdig. Men, sofaen er blir for liten til å være bakgrunn når jeg skal dokumentere omgang 12...

English summary
When the chaos of the first photo is unfolded it reveals the work in the second photo. There is only 3 motifs left of row 11. Then 3 more rows and the centre piece is done. But my sofa will be too small to be the background when I've done row 12...