Sunday, March 28, 2010

Tilbake på rad 12

For de av dere som følger mitt store reproduksjonsprosjekt: Jeg er tilbake på rad 12! Og, siden jeg alt hadde gjort mye på den, så er jeg over halvveis.

English summary
I'm back at row 12! And have more than half of it done as I had done quite a lot of it before cutting.

No comments: