Sunday, August 2, 2009

Kinatur 2009 dag 5, onsdag 22. juli

Advarsel: Lang post
Warning: Long post

Dette er dagen som er grunnen til at jeg dro til Kina: dagen med den lengste totale solformørkelsen i dette århundret.

This day is the reason for me going to China: the day with the longest lasting total solar eclipse in this century.

Dagen begynte tidlig på morgenen (eller sent på natten alt etter hvordan man regner). Vi forlot hotellet kl 03.00 og reiste 1,5 timer med buss opp i fjellene. Turen begynte i tett mørke opplyst av lynglimt. I demringen kjørte bussen langs sikksakk veier opp i fjellene. De tre første bussene som var på plass på toppen, var de tre gruppene som reiste med Mitt Kina – her skulle man få med seg hele formørkelsen!

The day started early in the morning (or late at night depending on how you count). We left the hotel at 03.00 and went by bus for 1.5 hours to the mountains. The trip started in a cloudy darkness lit by lightning. At dawn the bus were going up the mountain by zigzag roads. The first 3 busses arriving at the site were 3 parties travelling with Mitt Kina – no part of the eclipse were to be missed!


Observasjonsstedet var ved Tianhuangping kraftstasjonen, ca 900 meter over havet og bare de 3-4000 som hadde reservert plasser fikk komme fram til demningen. Sola sto opp dekket av tykke skyer slik at vi ikke kunne se den. Men, erfarne med skiftende værforhold som nordlendinger er, visste vi det var håp så lenge formørkelsen ikke var over.

The observing site was a dam by the Tianhuangping power plant, about 900 metres above sea level. Only 3-4000 people with reservations were allowed to enter the area. The Sun rose without being seen due to a thick layer of cloud. But, when living in the shifting weather of Northern-Norway, you know that there is hope as long as the eclipse was not done.

Demningen er på toppen av et fjell og vi var tildelt et område på vestsiden av vannet, med utsikt mot øst. Demningen var også et feriested og et kjekt sted å være over lengre tid. Og, skal man observere en solformørkelse, tar det flere timer.

The dam is at the top of the mountain, and we were allocated to an area at the west side of the lake, looking east. The dam is also a holiday resort and a nice place to stay when staying for a longer period. And if you want to observe the entire eclipse you need hours.

Utover morgenen lettet skydekket litt og vi fikk med oss første kontakt mellom sola og månen ca kl 08.30 på morgenen. Skydekket varierte utover morgenen og det var fortsatt usikkert om vi ville få se totalfasen.

As the morning progressed the layer of clouds got thinner and we could see the first contact between the Moon and the Sun at about 08.30 in the morning. The layer of clouds was shifting all morning and no one knew if we would be able to observe the total phase.

I Tromsø er vi vant med at sola og månen beveger seg vestover på himmelen etter hvert som dagen går. I Kina gikk sola brattere opp, nesten loddrett. Etter hvert som solen steg høyere opp på himmelen, kom månen den i møte ovenfra. Først var den synlig kun som et lite hakk i kanten på sola, men etter hvert ble sola til et lysende smil på himmelen – nesten som smilet til Cheshire-katten i Alice i eventyrland.

In Tromsø the Sun moves from east towards west, not changing its height that much during one hour. In China the Sun moved along a steeper path, almost vertical. And as the Sun rose in the sky the Moon descended down to meet it. First we saw the Moon as a small notch at the top of the Sun. Later the sun was only a shining smile in the sky – like the smile left by the Cheshire Cat in Alice in Wonderland.

Omtrent en time etter første kontakt, trådte månen fram som en sort skive som gle ned fra oven, dekket solen og ble omgitt av den hvite koronaen – den magiske totale delen av formørkelsen var i gang. Rundt oss var det masse skyer, men mellom oss og månen og sola var det kun tynne slørskyer! Alle som hadde noe å ta bilder med, fotograferte!

About one hour after first contact, the Moon appeared as a black disc descending from above to cover the sun, a black circle surrounded by the white shining Corona. The magical total phase had begun. All around there were clouds but between us and the Sun and the Moon there was only a thin layer of clouds. Everybody who had something to make photos with, did so!


Etter flere minutter, men akk likevel for kort tid, sluttet den totale delen av formørkelsen i en nydelig diamantring i det noen av solas stråler fant veien gjennom en dal på månen.

The total phase ended after a bit more than 5 minutes, but too soon for my liking. It ended in a lovely ring with diamond as the first rays of the Sun found their ways through a valley.

De siste opp på fjelltoppen var de første til å gå, bare de erfarne formørkelsesobservatørene fortsatte å fotografere helt til månen hadde forlatt solskiva helt. Det var ikke mange bussene igjen på toppen da vi forlot fjellet, og enda var de som var med den aller første bussen ikke kommet ned til bussen enda. Da vi kjørte ned kom vi inn under tykt skydekke igjen. Av de mange millionene i Øst-Kina, var det bare de få tusen som var på fjelltoppen som fikk se månen komme foran sola. De andre fikk bare oppleve mørke midt på dagen.

The last people to arrive at the site were the first to leave. Only the most experienced observers carried on photographing until the entire solar disc was visible again. Not many buses were waiting when we left the mountain, and those who came with the very first bus had still not returned to their bus when we left. When returning back to the low lands again, we came under a thick cloud cover again. The 3-4000 at the mountain were the only ones of several millions that got to see the Moon pass in front of the Sun. The others only got darkness in the middle of the day.

Fulle av inntrykk etter formørkelsen, fikk vi en tur innom en hage med blant annet Bonsai trær før vi sjekket inn på et aldeles nydelig hotell i Suzhou.

Dazed by impressions from the total eclipse we went to another Chinese garden witch had real Bonsai trees, before checking into the hotel in Suzhou.

Her er en artikkel i avisa Nordlys fra formørkelsen.
This link is to a report from the eclipse, printed in a local newspaper.

6 comments:

Ladytats said...

What a wonderful experience and thank you for sharing

Tatskool said...

Wow, that was a fabulous trip and we all enjoyed it too, thanks.
I remember seeing a solar eclipse in UK when I was young!

nordwolke said...

Thanks for your report and your picture turned out wonderful. I saw the 2006 solar eclipse in Turkey. It was not so long like this one but I was more impressed than I thought I would be beforehand! Was this your 1st solar eclipse?

AnneB said...

No, this was my second. My first was in Turkey. This was better :-)

Blogger said...

BlueHost is the best hosting provider for any hosting services you might need.

خدمات منزلية said...

شركة عزل حراري
شركة عزل حراري
شركة عزل حراري
شركة رش حشرات