Saturday, August 11, 2007

Nesten ferdig!

Mysteriumsstolaen er nesten ferdig, bare en mønsterrapport mangler. Får ikke strukket ordentlig ut før stolaen er av pinnene, men bildet viser vingen på den ene enden av stolaen.

English summary
The stole is almost done, only the last Clue is missing. I am not able to dress the stole properly before it has left the needle, but here you see the wing.

2 comments:

Peggy said...

Very, very gorgeous!!!!

old lady said...

Looks lovely! The color shows well! Great progress.