Tuesday, May 1, 2007

Mønsterrekonstruksjon del 2


Da er testbrikken ferdig! Den er ikke helt rett, antall pikoter på de største ringene i trekløverne er ikke rett. Laget en ekstra trekløver med litt av det som er rundt. Den er rett for de som er på langsidene. De to i endene skal ha enda to pikoter til. Mønsteret blir lagt ut på nett ett eller annet sted når det er helt ferdig og kvalitetssikret :)

No comments: