Monday, September 24, 2007

Solur

I Longyearbyen sår verdens nordligste solur. Og, siden å ta bilder av solur er en slags hobby og jeg kjenner Louise Rigozzi som har designet det, måtte jeg ta meg en tur til soluret.
Det er et 24 timers solur med en søt isbjørn som støtte for viseren.

English summary
The northernmost sundial in the world is in Longyearbyen. And as I know Louise Rigozzi who designed it, I had to take a closer look. It is a 24 hour sundial with a nice ice bear supporting the gnomon.

No comments: