Tuesday, July 17, 2007

Det går framover

Da er 3. mønsterrapport ferdig. Den ble ferdig på lørdag, men ferietid gjør at det ikke blir lastet opp bilder hver dag.

På nettstedet til alongen, er det mye diskusjoner om hva man gjør når strikketøyet legges bort. Jeg bruker rundpinner og "knyter" dem sammen når strikketøyet lagers. Dette hindrer på en god måte at masker faller av.

English summary
The 3rd Clue of the MS3 is done! It was finished Saturday, but as I am on vacation, I cannot post everyday.

There have been a lot of discussions on the Yahoo group for this KAL on how to store your work. I use circular knitting needles. When storing my work, I pull the knitting to the middle of the needles and sort of twist the needles together and thus securing the work (the photo explains this better).

No comments: