Wednesday, January 21, 2009

Improvisasjoner


Her er en måte å lage egne mønstre på. Det er stor sjanse for at andre har laget tilsvarende før siden de bruker en helt standard ring og bue størrelse. Dragen er kanskje unntaket – men så har jeg det med å se drager overalt ;-)

Formål: lage mønstre som bruker ulike nuperelleteknikker. For å gjøre trådbruken mer tydelig brukes to farger, en for hver skyttel.

Grunnmønster: 4-4-4-4 ringer og 4-4-4-4 buer.

1. Seks ringer, seks buer.
2. Seks ringer, seks buer med hver sing flytende ring
3. Seks ringer, seks buer med hver sin falske ring som igjen har hver sin liten ring
4. Formål: demonstrere hensikten med splitring. Til dette trengs to omganger; første med korte buer og ringer like store som før. 2. omgang består av buer med flytende ringer.
5. Så ringer flytende på splitringer.

Det som mangler på gruppebildet var to splitringøvelser, en med enskyttelsplitringer og en med to skytler. En versjon av den siste men i andre farger er lagt inn på bildet oppe til venstre. Veien fra disse til Ringtrim i midten var kort.

English summary
This is to show how you can make your own patterns. It is a big chance these have been made before as they use standard sized rings and chains. The dragon is an exception to this – but then; I tend to see dragons everywhere ;-)

Motivation for these impositions: make patterns that use different tatting techniques. Two colours are used to make it easier to see the threads from the different shuttles.

Main elements: 4-4-4-4 rings and 4-4-4-4 chains.
1. Six rings, six chains
2. Six rings, six chains with a floating ring each
3. Six rings, six chains with a self closing mock ring carrying a small ring
4. This is made to demonstrate a useful way of using splitrings. Two rows are needed, first with inward facing short chains and rings same size as before, the second is chains with floating rings.
5. Splitrings carrying floating rings.

Missing in the green and pink group are two ring exercises, one using single shuttle splitrings and one using ordinary splitrings. A version in different colours is inlaid at top left. The step was short from the splitring exercises to Ringtrim (whose name translates to "ring exercise").

3 comments:

Unknown said...

Lovely information. YOur motifs are beautiful! Yes, everyone has their own method for designing! It's not really hard to design or even replicate (quite by accident) most patterns. You've done a lovely job of your tatting here (as always)! :)

Valerie said...

an educational treat in designing. thanks for sharing this info. i'm still stuck at designing on paper. high time i get tatting... :)

Marilee Rockley said...

A wonderful tutorial! Very well explained.