Sunday, November 30, 2008

Flere hjemmelekser

Denne gangen: inkapsling.

English summary
More homework. This time: Encapsulation