Sunday, February 17, 2008

Aldri så galt

at det ikke er godt for noe. Astronomiforeninga hadde sin årlige tur til observatoriet i Skibotn, sammen med Barnas turistlag i Tromsø. Fredag var det ikke noen stjerner å se, lørdag var det nok åpning i skyene til at barna fikk sett Mars i teleskop, noen fikk sett Saturn og Pleiadene. Selv tok jeg en titt rundt omkring på himmelen med prismekikkert.

Men om det ikke var så mange stjerner å se, så ble det tid til å lage knuter. Dette er det 17 motivet i 25 motiversutfordringa. Det er et gammelt mønster jeg har funnet i bestemors mønstersamlinger, og vil havne, i en modernisert utgave, på nuperellenettet etter hvert. Jeg har sett to liknende utgaver hos andre ”25 motivere”. En som er laget som ett stykkeog som likner mye men likevel ikke er helt lik, og en som er lik med unntak av antall pikoter(se posten for 1. august), og som mangler de små motivene i hjørnene.

Jeg kom også godt i gang med neste motiv. Det er Tiris brikke som jeg har laget før, men denne gangen skal den bli slik den egentlig skal være, siden det var en feil i den første utgaven.

Når jeg er ferdig med Tiris brikke, skal jeg teste min nye oksebeinsskyttel som jeg kjøpte hos Hanne Beate på Trådsnella. Skyttelen er laget av en dansk dame etter en gammel dansk modell.

English summary
This weekend the astronomy club went to the observatory in Skibotn together with the children’s hiking club. Not too many stars to see; only enough space between the clouds for the children to get a glimpse of Mars, Saturn and the Pleiades. I browsed between the clouds with binoculars.

Little clear skies gives more time for tatting, on the trip I managed to finish my 17th motif in the 25 motifs challenge. It looks similar to two other projects presented in the challenge, one made as one piece and one with extra picots and without the small motifs in the corners. My version is from a pattern I found in the stashes of my Grandmother.

I also started doing the next one called Tiri’s doily. More on this one when it is finished. When I am finished with Tiri’s doily, I’ll start testing my new bone shuttle.

No comments: